יהודית

יהודית

יהודית

מודעות פרסומת

מלאכת הכתיבה

מלאכת הכתיבה כתבה יעל צדיק

מלאכת הכתיבה, כמלאכת הבנייה.
ראשיתה רעיון וחול, וחלקיק של פזמון,
חומרים פזורים בין כותלי הראש.

מחפשים, מודדים, מנסים,
אט אט נאספים החומרים, הכלים והמלים,
לבנה ליד לבנה, מלה ליד מלה.
השורה הופכת קיר, המלה לבית.
מטפסים ועולים, מוסיפים טיט ופסיק,
נקודה על גג הוו, אם הזמן יספיק…
משחיזים קירות וזיזים, מלים ועודפים,
משייפים בליטות, מחדדים רעיונות,
נכנסים בין החדרים, ונוגעים בלב המלים…
נרגשים מהבית הנבנה. מהיצירה המפעימה!

וכשהמלאכה מסתיימת, ממששים ובודקים,
משתאים, קוראים ותוהים,
ומחליטים, די לזו המלאכה, נעבור לבית הבא…

כל הזכויות שמורות ליעל צדיק ©

מוזיקה

מוזיקה