ציורים של הסדרה "רוחני ישראלי"

רוחני ישראלי
תחושת קדושה רוחנית ליוותה אותי מאז ומתמיד, מול קהל המתפללים וים הטליתות, בחגים בבית הכנסת, בטקסים דתיים ובאירועים שונים .
הרגע בו האדם באשר הוא, זועק לנחמה והקלה, מול מכאוביו, או מבקש טוב עבורו ועבור בני משפחתו, הוא רגע קסום.
בחלק מהעבודות השתמשתי בצבעים כהים התורמים לאווירה המיסטית אותה רציתי לבטא. העבודות המצוירות בצבעי שמן דליל, נראות ברובן שקופות, מעט מטושטשות ומעורפלות, כמו מתאימות עצמן לתחושת אי הוודאות והמסתורין האופפת רגעים של בקשה וכמיהה.
רגעים של תפילה.

Israeli spirituality

A spiritual holiness has been always accompanied me near the prayers at the synagogue, in holidays, religions ceremonies and various events. The moment when a man cries out for consolation and relief, wishes good for him and for his family is magic. In some of the paintings I have used dark colors according to the mystical atmosphere. The artworks, painted by oil, are mostly transparent, slightly blurred and vague, appropriate to the feeling of uncertainty and mystery surrounding moments of requests and longing. Moments of prayer.

Spiritualite Israelienne

Une sensation de saintete spirituelle pres des "talitos" et du public priant aux synagogue et aux ceremonies religieuses, m' a toujours enchantee. Le moment ou l'homme cheche la consolation et le soulagement, souhaitant le bien pour ses chers et pour soi meme, est un moment magique. Pour certaines de mes peintures, j'ai utilise des couleurs sombres, voulant exprimer l'atmosphere mystique. La plupat de ces peintures a l'huile apparaissent legerement transparent, floue est vague, contribuant le sentiment d'incertitude et de mystere, aux moments de priere.

 zaddik@012.net.il

חופה תכולה/ A wedding near the sea /Mariage pres de la mer
חופה תכולה
בלבב פנימה/ Inside /Interieur
בלבב פנימה
מול עצמו/ In front of him /En face
מול עצמו
קדושה עוטפת/ Holiness /Sacre
קדושה עוטפת
תפילת תשליך/ Tashlih in Rosh – Hachana /Tashlih a Rosh Hachana
תפילת תשליך
דורות וטליתות/ Generations and religion /Generations et religion
דורות וטליתות
קדושת החופה/ Holiness wedding /Hoopa du mariage
קדושת החופה
שמחת התורה/ Simhat – Tora Holiday" /Simhat – Tora"
שמחת התורה
רוח הקודש/ Spirituality /Spiritualite
רוח הקודש
רוח הצדיק ליד הטנק/ The saint and the tank /Le tank et le zadik
רוח הצדיק ליד הטנק
בוערת בעצמותיו/ Burning /Brulant
בוערת בעצמותיו
מציץ וחוזר/ Searching /Chercher
מציץ וחוזר
תפילין ותפילה/ Praying /Tefiline et priere
תפילין ותפילה
בר מצווה/ Bar- Mitsva /Bar- Mizva
בר מצווה
תפילת אשה/ Woman at synagogue /Priere de femme
תפילת אשה
תפילת נשים/ Women in the kotel /Les femmes au Kotel
תפילת נשים
לילה בבית המדרש/ Learning in synagogue /Etude a la synagogue
לילה בבית המדרש
הילולה במירון/ Celebration in Meron /Celebration a Meron
הילולה במירון
לילה מיסטי/ A mystic night /Nuit mystique
לילה מיסטי
ברית מילה/ Circumcision /Circonsision
ברית מילה
תפילה/ Wishes /Voeux en rouge
תפילה
קדושה/ Synagogue /Synagogue
קדושה
מתפללים מול הזריחה/ Praying at the sunshine /Priere au levee du soleil
מתפללים מול הזריחה
מודעות פרסומת